Frågor och svar

Vem är ansvarig för elen i hemmet?

Du är själv ansvarig för alla elinstallationer i ditt hem så anlita en behörig elektriker.

Får jag själv dra ledningar för till exempel golvvärme och sedan få installationen kontrollerad av en behörig fackman?

Nej! Det är inte tillåtet. Alla elinstallationer skall göras av en behörig elektriker.

Finns det något jag behöver tänka på gällande utomhusbelysning?

Belysning som används utomhus skall vara avsedd för utomhusbruk och skall anslutas till ett jordat uttag. Det finns olika IP-klassningar för olika zoner. Om du är osäker så fråga en behörig elektriker.

Gäller min hemförsäkring om jag drabbas av en elskada?

Under förutsättning att elinstallationen utförts av en behörig elektriker gäller alltid hemförsäkringen. Spara alla papper på det.

Finns det några regler för vilken armatur som får användas i ett badrum?

Ett badrum är indelat i fyra olika zoner och all elmateriel måste vara anpassat för varje zon. Fråga en behörig elektriker!

Kan jag välja vilken elspis som helst till mitt hem?

Fråga din elleverantör om du har en 1-fas eller 3-fas in i den lägenhet eller villa och om inkommande säkring är tillräcklig. Fråga en behörig elektriker om du är osäker.