Våra priser

Kraft- och belysningsinstallationer:

Elektriker 516:-/h + 25 % moms.

Elservice:

Elektriker 516:-/h + 25 % moms.

Passersystem/Larm:

Tekniker 516:-/h + 25 % moms.

Bilkostnader:

För servicebil debiteras 250 kr:-/tillfälle + 25% i moms.

I bilkostnaden ingår 20 km med utgång från Västervik, över 20 km debiteras en extra kostnad med 8 kr/km + 25% moms.

Glöm inte utnyttja ROT-avdraget!

Med ROT-avdraget kan du spara upp till 50 000 kr per person och år. Du kan få skattereduktion för upp till 30% på arbetskostnaden när du anlitar hjälp för att utföra arbete i ditt hus eller lägenhet.

Några exempel på arbeten som ger dig rätt till ROT-avdrag:

Elanslutning

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Elarbeten – småhus

Elarbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av elcentral (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Elarbeten – bostadsrätt

Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna.

Exempel på elarbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av elcentral (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Mer om ROT-avdrag

Läs mer om vad som omfattas av ROT-avdrag och hur det fungerar på Skatteverkets hemsida »