Tele- och datainstallation

Teletekniska anläggningar

Anderssons Elbyrå installerar alla typer av teletekniska anläggningar, några exempel är:

Telenät

EIB-bus

EIB-bus är ett nytt, smart sätt att med hjälp av 2-trådskommunikation styra allt från belysning och markiser till styrning av värme och kyla.

Ur- och tidsangivelseanläggningar

Vi installerar alla typer av ur för allt från styrning av ytterbelysning på en villa till styrning av ventilation eller ellås i offentliga lokaler.

Radio- och högtalaranläggningar

Vi utför installation av radio- och högtalarsystem i bland annat skolor, idrottshallar och teaterlokaler.

Patientsignalsystem

Det patientsignalsystem vi använder oss av är Tjeders, ett system för små och medelstora anläggningar. Det finns också som RWC-larm.

Kontorssignaler

Datanät

Vi utför installation av alla typer av lokala datanät. Installation innefattar bland annat telestativ, dataställ, hubbar och switchar. Vi arbetar även med fiberkabelnät.

Efter installation utförs en mätning som redovisas i ett provningsprotokoll.